english
Стамбена кула Јах Љошај
Основни подаци
Место
Горњи Црнобрег
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Ктитор
султан Сулејман II
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 77/3 од 26.3.1982.г. Закон о заштити споменика културе (Сл лист САПК бр.19/77).

У селу Горњи Црнобрег налази се стамбена кула Јах Љошаја, из 19. века.