english
Црква Вазнесења
Основни подаци
Предметна одредница
Црква Вазнесења
Место
Општина
Период
Период градње
1794
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1158
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997
Редни број у локалном регистру
24
Датум уписа у локални регистар
28.10.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.72/2-78 од 16.02.1978.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Село Буковац на Фрушкој гори налази се у непосредној близини Новог Сада. Изградњу нове цркве у Буковцу започео је 1794. Јохан Ебен, зидарски мајстор из Сремских Карловаца, а наставио је 1807. Андреас Хинтермајер са помоћником Антоном Фридрихом. Изгледа да посао није најбоље обављен, јер већ 1833. цркву обнавља новосадски зидар Матијас Фрелих. Иконостас је резбарио Марко Вујатовић, карловачки мајстор, који је током прве четвртине XVIII века начинио чак 13 иконостаса, углавном у Срему. Према уговору из 1810. иконостас, певнице и архијерејски трон извео је Стефан Гавриловић 1812-13, значајан српски каснобарокни сликар на кога неокласицистичка схватања тог времена нису много утицала и који је остао близак тада већ архаичном ликовном изразу Јакова Орфелина и Теодора Крачуна. Један триптих из XVIII века потиче вероватно из старије грађевине. Приписан је Димитрију Бачевићу, познатом сликару тзв. прелазног стила, тј. ранобарокног српског сликарства. Две целивајуће двостране иконе су рад непознатог мајстора из XVIII века, а остале су сликане или обнављане почетком XX века и немају уметничких вредности, осим ако нису пресликане. Иста запажања односе се и на зидне слике на сводовима у читавој унутрашњости цркве, од олтарског простора до припрате и хора. Конзерваторски радови обављени су 1994 и 2002.