english
Црква Вазнесења
Основни подаци
Предметна одредница
Црква Вазнесења
Место
Велики Крчимир
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
недефинисано/XVII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 305
Датум уписа у централни регистар
23.12.1982.
Редни број у локалном регистру
71
Датум уписа у локални регистар
30.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.762/i од 13.08.1970. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83
УДК
726.7(497.11)

На југозападним обронцима Суве планине, у области Горњег Заплања, у Великом Крчимиру уз високу куполну цркву из 1937. стоји старија скромна богомоља посвећена Христовом Вазнесењу. Једнобродна, полуобличасто засведена црква, са полукружном апсидом и карактеристичним, благо истуреним луковима на попречним фасадама, зидана је крупним квадерима сиге у кречном малтеру и покривена двосливним кровом. Једноставном изгледу храма одговара ентеријер, данас паром пиластара подељен на два травеја, са подом од опеке. Пиластри су заправо остаци старијег преградног зида који је раздвајао наос и припрату. Фрагменти живописа из 1629. сачувани су у источном делу цркве. Мада је тешко установити првобитни програм, на основу префињеног и сигурног цртежа, хармоничних композиција и сведеног колорита, може се рећи да га је извео даровити сликар. Други зограф скромнијег талента осликао је западну фасаду. Накнадним интервенцијама 1838. и 1899. призидан је трем, отворена јужна врата и проширени прозори, а нови иконостас померен ка западу. На оштећеним фрескама изведене су интервеције уљаним бојама и нанет слој лака. Конзерваторски радови 1957. вратили су кров обрушеној цркви, санациони радови изведени су 1970, заштита живописа обављена је 1970. и 1974, да би се 2003. приступило консолидацији и уклањању познијих слојева.