english
Црква св. Николе
Основни подаци
Предметна одредница
Црква св. Николе
Место
Општина
Период
Период градње
1740/1760
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1299
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997
Редни број у локалном регистру
43
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.207 од 10.7.1962.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Једнобродни храм Св. Николе у селу Вогањ крај Руме подигнут је средином XVIII века. По времену настанка и стилским одликама архитектуре припада барокним споменицима Срема. Једнобродни наос је на источној страни завршен споља полукружном апсидом, а на западу је призидан вишеспратни звоник, квадратне основе уже од ширине брода и са карактеристичним „јастуком“ и лантерном на врху. Плитке лезене на фасадама као и алтернација полукружно завршених прозора и слепих ниша одражавају унутрашњу поделу простора на три травеја. Источни травеј има певничка проширења изведена у ширини зида, тако да споља нису видљива. Осим главног улаза у храм, који се налази у приземљу звоника, постоји и портал на јужном зиду цркве. Барокно-рокајна обележја овог споменика огледају се и на резбареној олтарској прегради, изведеној крајем шесте деценије XVIII века и са уобичајеним распоредом и тематиком сликаних представа. На престоној Христовој икони исписана је година 1761. и потпис мало познатог сликара Аксентија Остојића. Претпоставља се да је он аутор и зидне декорације коју је, готово век касније, пресликао Павле Чортановић чији се живопис и данас може видети у цркви у Вогњу.