english
Мађарска реформаторска црква
Основни подаци
Предметна одредница
Мађарска реформаторска црква
Место
Општина
Период
Период градње
1822/1824
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1152
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
114
Датум уписа у локални регистар
06.11.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.02-368/5-81. од 03.08.1981. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Саграђена је у центру насеља Нови Врбас, између 1822. и 1824. Пројектовао ју је Јакоб Најшвендер из Куле, под утицајем преовлађујућег класицизма. Својомвеличином и висином доминира визуром главног трга. То је једнобродна грађевина са изнутра полукружном, а споља тространом олтарском апсидом, исте ширине као и наос. Унутрашњи простор је подељен на три травеја удвострученим пиластрима са профилисаним капителима. Изнад наоса је подигнут хор, док је у апсиди проповедаоница. Два реда прозорских отвора омогућавају појачану светлост, чиме се потенцира утисак чистоте и јасноће, на чему је градитељ највише инсистирао. Изнад западног прочеља се уздиже звоник са високом лименом капом, фланкиран зидом издужених, елегантних линија. Главни портал је уоквирен са по два стуба чији су капители у облику лотосовог листа. Изнад је троугласти тимпанон, са представом Ока свевидећег у средини. Пречишћена декорација и наглашена симболика условљене су самом доктрином реформаторске цркве.