english
Римокатоличка црква св. Ивана Непомука
Основни подаци
Предметна одредница
Римокатоличка црква св. Ивана Непомука
Место
Општина
Период
Период градње
1810/1820
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1362
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
96
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр.163/80 од 26.12.1981. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

У селу Гибарац надомак Шида саграђена је, почетком друге деценије XIX столећа, римокатоличка црква посвећена св. Ивану Непомуку. Основни део храма представља једнобродна грађевина која је на истоку завршена споља петостраном олтарском апсидом, док се на западној страни уздиже звоник. Бочна фасадна платна су рашчлањена плитким пиластрима, контрафорима и сегментно завршеним прозорима, од којих је онај изнад сакристије (дозидане уз јужни део презвитеријума) нешто мањих димензија од осталих. Симетрично решено прочеље цркве подељено је пиластрима на три поља: у централном се налази улаз у храм, надвишен прозором, а на бочним слепе нише. Изнад профилисаног кровног венца је трапезоидни фронтон који прати линије двосливног крова и на који се надовезује четворострани звоник засечених ивица. На главном олтару гибарачке цркве чува се слика анонимног мајстора XIX века, изведена у техници уља на платну, са представом патрона цркве у молитви, окруженог анђелима. У унутрашњости цркве налази се зидна слика Св. Тројице као и дрвена, делимично позлаћена проповедаоница покривена балдахином.