english
Црква Ваведења
Основни подаци
Предметна одредница
Црква ваведења
Место
Општина
Период
Период градње
1784/1788
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1337
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
82
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр.187 од 18.10.1968. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

У селу Голубинци, пар километара западно од Старе Пазове, подигнута је између 1784. и 1788. црква посвећена Ваведењу Богородице. Грађевином доминира троспратна кула-звоник са отвореним портиком у приземљу, призидана уз западну страну једнобродног храма. Главни архитектонски украс фасада представљају лезене на ниском соклу и при врху завршене профилисаним кровним венцем, које на подужним зидовима одражавају унутрашњу поделу наоса на три травеја. Комуникација је остварена порталима на западној, јужној и северној страни цркве, док је ентеријер осветљен са по два прозора у сваком травеју, односно три у олтарском простору. Постојећи иконостас није у хронолошком смислу јединствено остварење. Његови најстарији делови – престоне иконе, стојеће фигуре апостола и пророка, медаљони са сценама Христових Страдања, Распеће и првобитне царске двери чија су крила данас постављена бочно од крста са Распећем – потичу из старије голубиначке цркве и приписују се познатом сликару Димитрију Бачевићу, који је у српску уметност друге половине XVIII века унео најбоље традиције украјинског барока. Представе у соклу, садашње царске и бочне двери са надверјима и празничне иконе настале су 1817–1820. Њихов аутор је Стефан Суботић који је учествовао и у осликавању зидних површина.