english
Некропола стећака
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV и XV век
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 26
Датум уписа у централни регистар
27.06.1983.
Редни број у локалном регистру
2
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр.709/3 од 25.09.1968. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Средњовековни локалитет Мраморје (Багруша) налази се на десној обали реке Дрине, на улазу у насеље Перућац, а простире се на површини између реке и пута. Некропола, формирана током XIV века, обележена је надземним споменицима типа стећака. Према изворима, садржала је око 200 споменика од тврдог кречњака, без натписа. Највећи примерци достизали су дужину од 2 m, а ширину и висину до 1 m. Први писани подаци о некрополи бележе 122 споменика. Најновији објављени подаци говоре о 93 споменика (46 плоча, 18 слемењака са постољем и 10 без постоља, 7 сандука са и 10 без постоља и 2 аморфна примерка). Већина сачуваних споменика има фино обрађене површине, лишене украса; неки примерци били су украшени представама круга, полумесеца, мача и штита. Споменици образују правилне редове,а оријентисани су у правцу запад-исток, са мањим одступањима. Данас један део стећака недостаје, већина је дислоцирана или је утонула у земљу. Иако је некропола у Перућцу међу најзначајнијим и најбоље очуваним некрополама овог подручја, локалитет на коме се налази двојако је угрожен: урбанизацијом насеља и акумулацијом воде. Један споменик пренет је у Народни музеј у Ужицу, а два мања стећка без украса налазе се у Етнографском музеју у Београду. Локалитет археолошки није истраживан.