english
Уметнички павиљон 'Цвијета Зузорић'
Основни подаци
Место
Београд Калемегдан
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1928
Редни број у централном регистру
СК 120
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
120
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.68/3 од 22.02.1973. год.

Уметнички павиљон је подигнут 1928. године, по плановима арх..Бранислава Којића. Представља један од истакнутих примера прелазник облика између класицистичко-академског и модерног стила. Смештен је на обронку тврђавског бедема у парковски решеном амбијенту. Састоји се од подрума, приземља и повученог спратног дела. Павиљон је значајан споменик култре како са становишта развоја архитектуре, тако и са становишта општих појава у друштвеним и уметничким кретањима. У опусу аутора, академика Бранислава Којића, заузима веома значајно место. Све до Другог светског рата Уметнички павиљон 'Цвијета Зузорић' био је једини изложбени просотср у Београду и у њему су се по правилу одржавале све међународне изложбе, изложбе страних музеја, као и изложбе домаћих уметника. После ослобођења Београда, као једино сабиралиште ликовних уметника и стожер ликовних активности, овај Павиљон је преузео руководећу улогу у ликовном животу Србије. Удружење ликовних уметника Србије данас има око 800 чланова за које Павиљон 'Цвијета Зузорић' представља дом, изложбену галерију и центар укупне уметничке и друштвене активности.