english
Место предаје кључева 1867. године
Основни подаци
Место
Београд Калемегдан
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1867/1967
Редни број у централном регистру
ЗМ 3
Датум уписа у централни регистар
19.08.1991.
Редни број у локалном регистру
3
Датум уписа у локални регистар
16.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.860/4 од 27.12.1968. год.

Место на Калемегдану на коме је извршенасвечана, симболична, предаја кључева, београдског, смедеревског, шабчког и кладовског грда представља материјално сведочанство којим се на посредан начин извражава значај тога догађаја у српској истоирји. Симболична предаја кључева поменутих градова, која је извршена 6. априла 1867. године, с десне стране од главног улаза у Калемегдан, уследила је пошто је кнез Михаило примио у Цариграду, 30. марта 1867. године ферман турског султана Абдула Азиса првог, којим су канезу и српском народу градови предати на чување и упраављање. Предаја градова, иако су Србији остале вазалне обавезе плаћања данка Порти и држање турских астава, означава савлађивање још једне препреке ка добијању потпуне самосталности, тј. тиме је отпочела нова етапа у животу Срба. Поводом 100-годшњице предаје кључева, 1967. године на овом историјском месту подигнтуто је спомен обележје које је, према цртежу А. Стефановића, израдио М. Паоновић.