english
Испосница Белајска
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Сликар
Стефан Гавриловић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 774 од 28.10.1966. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр.3/66 ).

Високо у стенама, изнад северне обале Дечанске Бистрице, налази се неколико средњoвековних испосница. Углавном су их користили монаси манастира Дечани, а у једној, Белајској, сачуване су фреске из 14. века. Неке од њих - попут представе Св. Тројице са три лица - нису уобичајене иконографије за време у којем су настале. Архитектура Белајске испоснице-цркве посвећене Богородици, осим природних облика пећине, подразумевала је и исклесани олтарски простор, полуобличасти свод, као и дозидани југозападни део храма. Писани извори сведоче о континуитету духовног живота у овој пећини током средњег века.