english
Гробница народних хероја
Основни подаци
Место
Београд Калемегдан
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
почетак 1948. године
Редни број у централном регистру
СК 435
Датум уписа у централни регистар
28.03.1983.
Редни број у локалном регистру
161
Датум уписа у локални регистар
21.03.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука СО Београд бр.6-43/83-XXVIII-01 од 03.02.1988. год („Службени лист града Београда“ бр.4 од 04.02.1983. год)

У продужетку Великог савског шеталишта на Калемегдану, под самим бедемом Београдске тврђаве, изграђена јеи свечано откривена, почетком 1948. године Гробница народних хероја. У њој су сахрањене четири истакнуте личности бораца радничког покрета и КПЈ: Ђуро Ђаковић (1886-1957), Иво Лола Рибар (1916-1943), Иван Милутиновић (1901-1944) и Моша Пијаде (1890-1957). Гробницу је пројектовао арх. Богдан Игњатоивћ. Попрсја народних хероја Ивана Милутиновића,Иве-Лоле Рибар и Ђуре Ђаковића израдио је вајар Стеван Боднаро, а попрсје Моше Пијаде Славољуб-Вава Станковић. Настала у времену када је социјалистичко друштво нове Југославије желело да кроз обнову и изгадњу земље изгради и нову уметност. Гробница народних хероја представља рани пример јавне уметности у функции социјалних и политичких хтења. Отуда, поред уметничких и естетских одлика, врдедност ове гробнице лежи у њеном идеолошком и политичком значају.