english
Доситејев лицеј
Основни подаци
Место
Београд Господар Јевремова 21
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1
Датум уписа у централни регистар
15.06.1981.
Редни број у локалном регистру
1
Датум уписа у локални регистар
13.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука Одељењa за заштиту споменика културе при Уметничком музају у Београду бр.675 од 10.08.1946. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Зграда Доситејевог лицеја један је од најстаријих стамбених објеката у Београду. Сматра се да ју је крајем XVIII века подигла имућна турска породица. По својим архитектонским решењима припада кућама балканског типа, правоугаоне, неразуђене основе са приземним и спратним простором. Спољну декорацију горњег, нешто истуренијег дела грађевине чине профилисани венци, плитка фасадна пластика и два еркера – један на јужној, уличној, а други полукружни, окренут источној страни где се налазила башта. Приземље је имало изразито економску намену и у њему су били смештени дућан, оџаклија, просторије за послугу и остава. На спрату су се налазиле собе за становање са оријенталним распоредом унутрашњег простора, којим се постизала одвојеност дела зграде намењене интимном животу (харемлука) од просторија намењених јавном животу (селамлука). У периоду од 1808–1813. служила је за смештај Велике школе, прве више просветне установе у Србији. Након пропасти I српског устанка често је мењала намене и власнике, што је довело до измена у унутрашњој организацији простора. Промене, ипак, нису угрозиле архитектонске вредности зграде. Обимним конзерваторско-рестаураторским радовима извршеним 1948. објекту је враћен првобитни изглед, након чега је у њега смештен новоосновани Музеј Вука и Доситеја.