english
Капетан Мишино здање
Основни подаци
Место
Београд Студентски трг 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1863
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 12
Датум уписа у централни регистар
16.06.1981.
Редни број у локалном регистру
12
Датум уписа у локални регистар
14.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука Одељењa за заштиту споменика културе при Уметничком музају у Београду бр.1108 од 02.12.1946. год; Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр. 1207/1 од 04.11.1974.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Зграда се налази на Студентском тргу бр. 1. Саграђена је 1863. као репрезентативна монументална палата, по плановима архитекте Јана Неволе. Помоћни архитекта био је Коста Шрепловић, а радове је изводио Јозеф Штајнлехнер. Грађена је за Мишу Анастасијевића, „дунавског капетана“, богатог трговца и пословног партнера кнеза Милоша. У току градње одустао је од првобитне стамбено-репрезентативне намене и одлучио да је завешта свом народу у просветне сврхе. У згради је била смештена Гимназија, Велика школа, Министарство просвете, Народна библиотека, Народни музеј и друге културно-просветне установе обновљене Србије. Данас се у њој налази Ректорат Београдског универзитета. Има основу са разуђеним бочним крилима, подељену на два једнака дела пространим улазним холом са високим стубовима и сводовима, из кога воде два симетрична декоративно обрађена степеништа на спратове са дворанама. Спољна архитектонска обрада изведена је у духу романтизма, са применом елемената историјских стилова. Фасаде су изузетно богате декоративне пластичне обраде, полихромне, са скулптурама у средишњем делу главне фасаде, у посебно обликованим нишама. Представљају стојеће фигуре Аполона и Минерве. Конзерваторски радови на објекту рађени су 1972, 1977. и 1989.