english
Зграда илегалних партијских штампарија
Основни подаци
Место
Београд Бањички венац 12
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1940/1941-1943/1950
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 54
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
54
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.280/4 од 18.05.1965. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

У овој згради, у Улици Бањичког венца бр. 12, од 1. августа 1941. до 31. августа 1943. радила је илегална штампарија ЦК КПЈ. Велику заслугу за њен рад имала су три народна хероја – Бранко Ђоновић, Слободан Јовић и Мило Бошковић, а непријатељу није пошло за руком да је открије. Подигнута је пред сам II светски рат, али је у ваздушном нападу 6. априла 1941. године оштећена тако да је довршена октобра 1941. године. Према идејама Светозара Вукомановића-Темпа и Ђорђа Андрејевића Куна архитекта Ђорђе Станић пројектовао ју је управо за потребе штампарије. Зграда се састојала од приземља и спрата и налазила се на неравном терену, што је искоришћено да се сазида скривена просторија у коју се улазило из плакара на првом спрату. У тој просторији су одштампани многи партијски материјали, брошуре и прогласи. У меморијални музеј зграда је претворена 1950. и обележена спомен-плочом. Музејска поставка је представљала рад свих илегалних штампарија које су радиле на територији Београда за време рата, али и у периоду између два светска рата. Музеј је радио до августа 2000. године.