english
Кућа Светозара Марковића
Основни подаци
Место
Крагујевац Светозара Марковића 23
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 270
Датум уписа у централни регистар
04.09.1982.
Редни број у локалном регистру
45
Датум уписа у локални регистар
10.08.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 69/48. од 17.01.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Стари део Крагујевца обухвата и кућу Светозара Марковића у улици која носи његово име, бр. 23. Подигнута у првој половини XIX века, кућа је један од ретких примера нашег градитељства тога времена који се очувао до данашњих дана. Састоји се од приземља и подрума. Приземни део се састоји од пет просторија и трема, а подрум је једнопросторан, са улаз са трема. Темељ и подрумски зидови су од ломљеног камена, зидани у кречном малтеру, док су зидови куће од опеке. У овој кући је од 1873. до 1875. била смештена Крагујевачка друштвена штампарија. Управо ту је наш познати радник и оснивач социјалистичког покрета у Србији Светозар Марковић уређивао и штампао листове „Јавност“ и „Ослобођење“ и написао велики број провокативних политичких и чланака економске тематике. У кући је смештен музеј Светозара Марковића, обележена је спомен-плочом, а у дворишту се налази и спомен-биста Светозара Марковића. Конзерваторско-рестаураторски радови су изведени 1975, 2004 и 2006. године.