english
Собрашице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 344
Датум уписа у централни регистар
12.01.1983.
Редни број у локалном регистру
70
Датум уписа у локални регистар
27.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 54/1. од 20.03.1968. год; Одлика Скупштина општине Крагујевац бр.02-633-6. од 04.11.1988. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Смештене по ободу порте у центру села, собрашице у Лужницама, овде зване трпезаре, подигнуте су по изградњи цркве 1873–1876. Грађене су у виду ниско ограђених дрвених надстрешница покривених ћерамидом, под којима су софре и клупе, као засебни одељци за поједина домаћинства повезани заједничким кровом. Од 27, колико их укупно има, три се разликују софрама уздигнутим на лучне носаче ради подеснијег седења и профилацијом летвица ограде. Одржавајући градитељским склопом – засебних одељака под једним кровом – култно обједињавање сеоске заједнице засновано на територијалном принципу њене организације, а просторним решењем – у низу са три стране порте – процес згушњавања насеља у којем је услед „тескобе“ рационално искоришћен простор за градњу, собрашице у Лужницама као градње обредне намене представљају прелазни тип од појединачних ка колективним сеоским објектима (указујући тиме да њихов развој није завршен са родовским трпезама). Конзерваторско-рестаураторски радови делом су урађени 1979–80.