english
Манастир Жича
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
почетак XIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 159
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
5
Датум уписа у локални регистар
03.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.422/47 од 25.10.1947. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79
Архитектура