english
Mанастир св. Николе у Куршумлији
Документација
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Mанастир св. Николе у Куршумлији
Место
Куршумлија
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
12. век/12th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 207
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
3
Датум уписа у локални регистар
10.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.545/47 од 18.11.1947. год; Одлука СО Куршумлија бр.01-633-2/87 од 22.05.1987. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79
УДК
726.7(497.11) 271.222(497.11)-523.6
Унутрашњост цркве
Фреска