english
Родна кућа Вука Караџића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
?/1933
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 61
Датум уписа у централни регистар
07.03.2003.
Редни број у локалном регистру
ЗМ 7
Датум уписа у локални регистар
11.02.2003.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Основ за упис у регистар
Одлука Влада Републике Србије бр.633-15052/2002. од 31.10.2002. год.( „Службени гласник РС“ бр.73. од 05.11.2002. год.)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

На месту Вукове родне куће је 1933. заузимањем удружења Подринаца и Шабачке народне књижнице подигнута спомен-кућа Вука Караџића. Саграђена је по угледу на старије куће Јадра као дводелна полубрвнара, делом над подрумом, стрмог крова покривеног шиндром, типа куће на ћелици. Уз кућу је формирано двориште у којем се налазе вајат, качара, амбар и кош за кукуруз. Кућа је опремљена изворним предметима традиционалног сеоског покућства прошлог века. Заједно с окућницом представља део спомен-подручја Тршић. Обнова и реконструкција рађене су 1947, 1964, 1987, а трају и последњих десетак година.