english
Стамбена кула Мусе Ибер Хисаја
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Неимари
Јован СомборскиАндрија Шмаус
Сликар
Урош Предић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика кзултуре у Приштини, бр. 77 /1 од 26.3.1982.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У месту Дечани налази се стамбена кула Мусе Ибер Хисаја, из 19. века.