english
Хајдук Вељкова барутана
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 223
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
37
Датум уписа у локални регистар
10.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 260/50 од 13.03.1950. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Барутана се налази у порти нове цркве. Зидана је каменом, са кровом на четири воде, и до данас је у потпуности сачувала свој аутентичани изглед. Чинила је саставни део утврђења „Баба Финке“, а данас је њен једини остатак, пошто је утврђење срушено 1883. године. Из овог утврђења хајдук Вељко је бранио Неготин од Турака током Првог српског устанка. Вељко Петровић, један од највећих јунака Првог српског устанка, био је хајдук у чети Станоја Главаша, а војвода је постао 1811. У устанку је учествовао од самог његовог почетка, а истакао се у борбама око Бање и Варварина као и у одбрани Неготина, где је херојски погинуо 1813. године.