english
Стара кућа
Основни подаци
Место
Пирот Моше Пијаде 49
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1848
Категорија
Редни број у централном регистру
СК
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Према натпису урезаном над вратима гостинске собе на спрату, кућа је саграђена 1848. за познатог пиротског трговца малог Ристу. У време настанка тако раскошну кућу ни богатији Турци у Пироту нису имали. Саграђена је над укопаним каменим подрумом испод дела основе неправилног облика. Бондручне је конструкције са испуном од опеке у приземљу и чатме на спрату, изузев зида од камена у приземљу према улици. Кров је разуђен, у виду низа тимпанона, препокривен ћерамидом и опшивене стрехе. Унутрашњи простор карактерише симетричан распоред просторија око пространог средишњег ходника, са улазом из трема у приземљу и трокраког хола на спрату, који се на једном крају завршава ћошком. Као простор за пријем гостију и светковање спрат је репрезентативно опремљен, за разлику од приземља намењеног свакодневном животу. То се првенствено огледа у естетски веома допадљивој обради дрвених елемената (таваница, степеништа са оградом, врата, прозора, долапа и миндерлука). Скривница за власника као чест детаљ, а кандил - соба са иконлуком готово обавезан, представљају обележје српских кућа староградске архитектуре, турскооријенталног типа којем припада Христића кућа као један од њених највреднијих примера. Обимни санациони и конзерваторско-рестаураторски радови изведени су више пута, 1954, 1966. када је кућа адаптирана за Музеј Понишавља и осамдесетих година.