english
Стамбена кула Зимер Химе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Сликар
Јефтимије Поповић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 77/2 од 26.3.1982.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У месту Дечани налази се стамбена кула Зимер Химе, из 19. века.