english
Зграда Партизанске штампарије "Борба"
Основни подаци
Место
Титово Ужице Милоша Марковића 95
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
штампарија Борбе смештена 1941. године
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 191
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
43
Датум уписа у локални регистар
18.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.522/49 од 29.04.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

У двема зградама у Ужицу, у Дринској улици бр. 17 – Коштица, била је 1941. смештена партизанска штампарија Борбе. Доласком Врховног штаба у Ужице почеле су припреме за поновно покретање тога листа, чији је последњи број изашао у доба монархистичке диктатуре. Први број ужичке Борбе појавио се 19. октобра, из Ужица је Борба редовно упућивана у све ослобођене крајеве земље, а издато је 18 бројева, штампаних у тиражу од по 10.000 примерака. Зграде потоње партизанске штампарије подигла је пре Другог светског рата Државна хипотекарна банка. После ослобођења у њима је био смештен Дечији дом Жељо Ђурић, а потом Дом ученика у привреди. Спољне зидове зграда је сачувала у првобитном изгледу, док су у ентеријеру вршене знатне измене.