english
Зграда Главног НОО Србије
Основни подаци
Место
Титово Ужице Вука Караџића 8
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
НОО смештен 1941. године
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 191
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
43
Датум уписа у локални регистар
18.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.522/49 од 29.04.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

У улици Вука Караџића бр. 8, у кући породице Стефановић, био је 1941. године смештен Главни Народноослободилачки одбор за Србију као највиши орган борбених јединица и врховни орган народне власти Србије. Председник Одбора био је народни херој Драгојло Дудић, а секретар Петар Стамболић. Одбор је остао у згради све до експлозије трезора 22. новембра 1941. Кућа је грађена од тврдог материјала, има приземље и спрат. За време боравка Главног НОО за Србију била је ограђена бодљикавом жицом, са бункером у непосредној близини, који је срушен одмах после ослобођења Ужица. Данас је обележена спомен-плочом, у приземљу се налази музичка школа, а на спрату станови. Испред куће је 1985. године постављена спомен-биста народног хероја Драгојла Дудића. Кућа је обележена спомен-плочом и редовно се одржава. Данас се у кући налази музичка школа.