english
Стари Хан
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 515
Датум уписа у централни регистар
28.6.1983
Редни број у локалном регистру
133
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.468/74 од 14.08.1975. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Мољковића хан се налази у селу Кремна на територији општине Ужице. Не зна се поуздано када је подигнут, али је сигурно да је постојао у првим деценијама XIX века. У посед породице Мољковић, која се доселила из Херцеговине, дошао је средином XIX века. У том периоду хан се налазио на путу Ужице–Вишеград, који је тада био главна спона између Србије и Босне. Зграда је подигнута на косом терену, правоугаоне је основе, са каменом магазом испод доње половине приземља. Спратни део хана грађен је у бондручном конструктивном систему, са испуном од чатме, где су смештене собе за коначиште. На супротној страни од улаза ходник се завршава ћошком или чардаком, истуреним делом на фасади према путу. Зграда има четвороводни кров покривен шиндром, на коме се истичу карактеристични високи димњаци. Позната је као један од ретких примера куће херцеговачког типа у Србији. Промене које су током времена вршене на објекту, као и конзерваторски радови изведени 1978. године, нису угрозиле његов првобитни облик. Данашњи конзерваторски радови који су у току прете да у потпуности наруше њене изворне карактеристике.