english
Стамбена кула Хаџи Ос Мифтарија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 174 од 21.5.1984.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр.19/77).

У селу Истинић налази се стамбена Хаџи Ос Мифтарија, из 19. века.