english
Родна кућа Димитрија Туцовића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1855
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 483
Датум уписа у централни регистар
28.6.1983
Редни број у локалном регистру
58
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.143/50 од 02.03.1950. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Кућа старе и угледне поповске породице Туцовића подигнута је 1855. као дводелна старовлашка брвнара која већим димензијама, солидном градњом и архитектонским детаљима представља репрезентативан пример старије варијанте куће овог типа. Поред велике етнографске вредности, она је заштићена и као кућа меморијалног значаја. У њој је рођен Димитрије Туцовић, један од најистакнутијих теоретичара и вођа социјалистичког радничког покрета и оснивача Социјалдемократске партије у Србији. Рођен 13. Y 1881. Димитрије Туцовић је погинуо у Колубарској бици на Врапчјем Брду код Лазаревца 1914. Уређена у духу традиционалне златиборске брвнаре. Препокривена је новом шиндром 1953, а у осмој деценији темељно обновљена, што је предходило њеном претварању у спомен музеј.