english
Виноградарски подрум
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1866
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 675
Датум уписа у централни регистар
18.03.1986
Редни број у локалном регистру
168
Датум уписа у локални регистар
08.11.1985.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево 78 од 19.03.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Подигнут у винограду на падини изнад села у побрежју планине Јелице, у прошлости познатог јеличког виногорја, подрум у Атеници саграђен је 1866, о чему сведочи година урезана на подрумским вратима. Укопан у косину терена, подрум се састоји од две међусобно повезане просторије, доње и горње, са засебном спољном везом у два нивоа. Доњи, делом укопани, део зидан је од ломљеног камена са наменом за прераду грожђа и чувања вина, док је горњи добијен ређањем масивних талпи које су постепено смицане са све четири стране, тако да је завршен сводом коритастог изгледа. Његова улога била је за остављање и чување алата као и одмор приликом рада у винограду или око неговања вина. Кровна конструкција са покривачем од ћерамиде накнадно је додана уместо првобитног покривача од лозе нанете у дебелом слоју преко засведених талпи. Смишљеним начином грађења: укопавањем, засвођењем и добром изолацијом ради најмањег излагања спољним топлотним променама, односно, обезбеђивања уједначене темпаратуре потребне за правилно чување вина, подрум у Атеници, особеном конструкцијом готово ишчезлом на простору Србије, представља веома редак сачувани пример ове врсте који подсећа на развијену културу гајења лозе у јеличком подручју. Санирање зидова подрума и обнова кровног покривача обављени су 1986.