english
Грађанске куће у Ул. Кнез Михаиловој бр. 46, 48 и 50
Основни подаци
Место
Београд, Ул. Кнез Михаилова бр. 46, 48 и 50
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1869-1870.
Редни број у централном регистру
СК 83
Датум уписа у централни регистар
18.06.1981.
Редни број у локалном регистру
83
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1064/2 од 17.12.1966. год.

Ретко сачуван јединствени спојени блок зграда, карактеристичан је заархитектуру и урбанизам Београда седамдесетих година XIX. Саграђене истовремено, 1869-1870. године, ове куће стамбено-пословне намене спадају међу прве подигнуте зграде у новопројектованој улци по Регулационом плану Емилијана Јосимовића из 1867. године. Оне су део значајног трговачког центра Кнез Михаилове улице и најизразитији документ из времена његовог настајања после плански проведене реконструкције старе вароши. Обликоване су еклектички у тада савременом духу историјских стилова, претежно са елементима романтизма и неоренесансе. У развоју београдске архитектуре означавају напуштање бондручне конструкције и балканске традиције и прихватање савремених европских грађевинских конструкција и архитектонских стилова, као одраз социјалних и културних промена.