english
Зграда "Српска круна"
Основни подаци
Место
Београд, Ул. Кнез Михаилова бр. 56
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1869
Редни број у централном регистру
СК 419
Датум уписа у централни регистар
28.03.1983.
Редни број у локалном регистру
145
Датум уписа у локални регистар
28.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука СО Београд бр.6-385/81-XXVIII-01 од 17.09.1981. год („Службени лист града Београда“ бр.19 од 06.10.1981. год)

Зграда је подигнута 1869. године, као једна од првих у тек заснованој Кнез Михајловој улици. Обликована је у еклектичном духу, са елементима романтизма. Архитектонска композција објекта остварена је око правоугаоног дворишта, чиме је поновљена традиција у грађењу ханова. Данас је једини сачувани угоститељски објекат у Беогрду из времена када се српско друштво одвојило од вековне турске управе, рађен по новом програму као модеран хотел 'европског типа'. У развоју београдске архитектуре, објекат представља значајну грађевину по конструктивним, обликованим и функционалним особинама, а посебно докуметнује период најинтензивније изградње Београда у XIX веку. Угисотитељску функцију започету отварањем 1870. објекат је задржао, са краткотрајним прекидима у време ратова, пуних 70 година. Зграду је од 1946. до 1967. користила Народна библиотека, затим до 1975. Академија за позориште, филм, радио и телевизију и потом, годину дана филозофско-историјски факултет. Посебне вредности зграде Хотела 'Српска круна' су аутентичност објекта који је сачуван као једини репрезент првих модерних хотела 'европског типа' у Београду, документовање друштвених кретања, привредне и урбане историје града кроз историју његове основне угоститељске функције, прихватање и стварање у њему библиотечког фонда као највише културне вредности и продужавање те мисије у синтези са споменичким вредностима Улице кнеза Михаила.