english
Зграда Прометне банке
Основни подаци
Место
Београд, угао Ул. Кнез Михаилове 26 и Змај Јовине 12
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1912-1914
Редни број у централном регистру
СК 638
Датум уписа у централни регистар
30.9.85.
Редни број у локалном регистру
178
Датум уписа у локални регистар
25.07.1985.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука СО Београд бр.6-909/84-XXVIII-01 од 18.12.1984. год. (Службени лист града Београда бр.23. од 20.12.1984. год)

Подигнута је 1912-14. године, по пројекту арх. Данила Владисављевића, за потребе Прометне банке основане 1896. Конструктивни систем је класичан, зидна платна су носећи елементи. У грађењу су коришћени челик и бетон, уз већ традиционалну употребу опеке. По својим архитектонским особеностима, објекат припада стилу сецесије. Уличне фасаде, са великим отворима локала у приземљу и трокрилних прозора на спратовима, са међуспратом као новином, компоноване су у ортогоналном растеру у коме преимућство имају отвори; зидна платна сведена су на скоро скелетну мрежу уских пиластера и застекљених површина, Укус наручиоца и тежња за репрезентацијом додали су згрди кубе и нарушили јединственост модерног израза овог значајног дела арх. Владисављевића. Његов стваралачки опус на овом објекту долази до пуног изражаја како у интерпретацији модерне архитектуре у хоризонталном и вертикалном плану, тако и у елементима компоновања фасаде, њеном украшавању, где се рафинираним укусом примењује сецесионистичку секундарну плитку пластику, не само као украс, већ и као израз свог схватања архитектонксе композиције.