english
Стамбена кула Б. Хајдарија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 144 од 10.4.1980. г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У месту Јуник налази се стамбена кула Б. Хајдарија, из 19. века.