english
Ковачев хан
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
почетак XIX века
Редни број у централном регистру
СК 585
Датум уписа у централни регистар
20.12.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 662/51 од 04.06.1951. год.

Потиче с почетка XIX века. Зграда је грађен веома монументално. Састоји се из приземног и спратног дела. Према улици у приземном и спратном делу је низ лучних прозора. Кров је благог нагиба прекривен бибер црепом. Стреха је даском опшивена. У унутрашњости зграде распоред и број простосрија у потпуности је прилагођен првобитној намени објетка – хану. Временом је зрада претрпела извесне преправке али је у основи задржала првобитан изглед и једна је од најкарактеристичнијих зграда у оквиру старе чаршије Тешњар у Ваљеву.