english
Конак кнеза Јована Симића-Бобовца
Основни подаци
Место
Ваљево, Ул.Бирчанинова 55
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
почетак XIX века
Редни број у централном регистру
СК 887
Датум уписа у централни регистар
11.02.1990.
Редни број у локалном регистру
12
Датум уписа у локални регистар
16.04.1990.
Основ за упис у регистар
Одлука СО Ваљево бр.633-5/88-03/5 од 21.10.1988. год

Зграда конака подигнута је на самом почетку ХIX века, а можда и раније. Конак је грађен као спратни објекат димензија 10,5 х 13 м, с тим што је просторије у приземљу коришћена као подрум, а спратни део за становање. Темељи и зидови подрума су рађени од камена дебљине 80 цм; зидови у бондруку са испуном од ћерпича малтерисани и кречени. Кров је четвороводан, стрмог нагиба, покривен бибер црепом. Подрумска међуспратана конструкција је од дрвених греда коју носи дрвена столица. На спрату је плафонска конструкција на трсци и кречена је, а у гостинској соби на плафону је дрвена касетирана конструкција, типична за прошли век. Зграда је временом претрпела више обнова, те је тиме изгубила од своје аутентичности, мада је у основи сачувала свој првобитни изглед и тиме представља драгоцени прилог за проучавање архитектуре Србије XIX века.