english
Стамбена кула Садик Р. Шеху
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Ктитор
Стефан Лазаревић
Сликар
Симеон Лазовић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 77/5 од 26.3.1982.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У месту Јуник налази се стамбена кула Садика Р. Шеху, из 19. века.