english
Спомен парк Бубањ
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1941-1944/ 1950
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 7
Датум уписа у централни регистар
16.04.1982.
Редни број у локалном регистру
2
Датум уписа у локални регистар
10.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.695/1 од 30.05.1973. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Узвишење Бубањ југозападно од Ниша, које сече главни друм Ниш–Скопље, удаљено је 2 km од концентрационог логора на Црвеном Крсту. Немачки фашисти су га претворили у стратиште на које су камионима даноноћно доводили из логора Србе, Роме и Јевреје и ту их стрељали. Убијено је око 10.000 логораша и затвореника Специјалне полиције и казненог завода. У овој фабрици смрти стрељане су група за групом родољуба са југа Србије. Читав терен Бубња испресецан је рововима у којима су закопаване стрељане жртве. Пред повлачење Немаца су заробљени Италијани откопавали ровове и палили лешеве, како би се уништио сваки траг учињеног зверства. Стратиште је 1950. првобитно обележено спомен-пирамидом, а нови, монументални споменик, рад вајара Ивана Саболића, откривен је 1963. Комплекс је парковски уређен, меморијална стаза је дуга око пола километра, а рељеф у мермеру величине 23x2,5 m састоји се од пет композиција које симболизују „машину за убијање“, вешање и стрељање, бунт народа, капитулацију освајача и победу, и трима бетонским обелисцима који симболизују уздигнуте руке са стиснутим песницама. Од 2004. године у оквиру комплекса је и капела саграђена од стакла и метала, рад архитекте Александара Буђевца.