english
Црква брвнара
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1792
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 525
Датум уписа у централни регистар
28.6.1983
Редни број у локалном регистру
146
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Бајина Башта бр.633-1/81 од 31.03.1981. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Према предању, црква Вазнесења Христовог у Дубу настала је 1792, док је у летопису забележено да је обновљена 1828. Изгледа да је храм подигнут на темељима старије богомоље. Брвнара у Дубу спада међу наше највеће и најлепше цркве ове врсте. Грађена је од масивних талпи, са петоугаоном олтарском апсидом и накнадно дограђеним дубоким тремом. Трем је у доњем делу затворен, док су лучни отвори горњег дела завршени профилисаним даскама. Високи доминантни кров покривен је ситним клисом. Градитељском вештином и обрадом детаља, од којих се истиче резбарија врата, довратника и надвратника као и делова мобилијара (дрвени стојећи чираци и полијелеј), храм у Дубу представља најрепрезентативнији пример цркве брвнаре осаћанског типа. У дупској ризници, која броји чак 17 икона, посебну пажњу заслужују царске двери, настале крајем XVII века и вероватно пренете из неке старије цркве. Изведене су у најбољим традицијама српског средњовековног дубореза, али су данас, на жалост, доста оштећене како дуборезне тако и сликане партије. Неколико икона – укључујући и две престоне – представљају дела руске провенијенције из првих деценија XIX века, без већих ликовних вредности. Конзерваторски радови на цркви извођени су 1995. и 2006.