english
Комплекс "Старо село"
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1980
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 523
Датум уписа у централни регистар
28.6.1983
Редни број у локалном регистру
144
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Чајетина бр.63-1/80 од 16.06.1980. год, (о проглашењу цркве Св. Петра и Павла за споменик културе), Одлука СО Чајетина бр. 06-81/85 од 27.12.1985. год. (о проглашењу комплекса старо село у Сирогојну за споменик културе)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Музеј је основан 1980. Обухвата засеок формиран од пренетих кућа организованих као неколика домаћинства типична за златиборски крај у прошлости. Смештен је у непосредној близини цркве и гробља уз њу, који чине саставни део заштићене целине. Музејски карактер етнопарка представљен је златиборском кућом у развојним фазама, познатом као старовлашка брвнара, и начином организовања окућнице чиме је омогућено стицање представе како о архитектури области тако и о организацији насеља, а преко њих породице и сеоске заједнице, привредноекономској основи као и култури становања. У циљу оживљавања целине део објеката добио је нову намену као што су радионице за израду предмета занатске радиности, продавнице сувенира и пријема и боравка гостију. Као ретка целина ове врсте у Србији која остварује своју улогу, етнопарк у Сирогојну поред заштите материјалне културе, кроз програме своје делатности, штити и духовну културу овог краја.