english
Партизанска болница
Основни подаци
Место
Општина
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 191
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
43
Датум уписа у локални регистар
18.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.522/49 од 29.04.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83
Одмах после ослобођења Ужица 24. септембра 1941, у Градској болници у Крчагову била је смештена партизанска болница. У болници је било око 300 рањених партизана и десет лекара који су поред лечења вршили и операције. Партизанска болница у Крчагову радила је месец дана. Због бомбардовања Крчагова пребачена је у Севојно са целокупним персоналом и инвентаром. Партизанску болницу у Крчагову сачињавале су четири спратне зграде. У послератном периоду подигнути су нови болнички блокови и вршене су незнатне измене на зградама ради побољшања хигијенско-здравствених услова. Ужичка партизанска болница обележена је спомен-плочом. Реконструкција грудног одељења обављена је 2005. године.