english
Стамбена кула Ибрахим Хоџе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 77/6 од 26.3.1982. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У месту Јуник налази се стамбена кула Ибрахим Хоџе из 19. века.