english
Штубичке пивнице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1850-1870
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 10
Датум уписа у централни регистар
30.06.1983.
Редни број у локалном регистру
3
Датум уписа у локални регистар
27.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Одлука СО Неготин бр. 633-9/80-III од 18.06.1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

На земљишту које је некада припадало Сувојничанима, око 5 km од Неготина а 15 km од свог села, недалеко од манастира Буково, налазе се штубичке пивнице. Осим основне намене – за боравак у време рада и бербе у винограду и чувању производа – служиле су својим власницима и као коначиште када би пазарним даном кренули у Неготин да обаве нужне послове. По памћењу, било их је око 400, од којих неке у власништву Јесеничана и Шаркаменчана, да би се половином овог века свеле на 260, а до наших дана очувало свега 39. О величини и значају ове групације сведоче анпуштена зграда кафане и месаре у којима је било запослених из Штубика и Карбулова. За разлику од репрезентативних, зиданих пивница Рајца и Рогљева, Штубичке су грађене као приземне дрвене зграде са тремом, које су готово нестале, и спратне са доксатом, у којих су подруми зидани ломљеним каменом, а спратни стамбени део од чатме са кровом покривеним ћерамидом. Такве пивнице подизали су Црнотравци, а потом и локални мајстори из Трњана и Штубика, од половине прошлог до првих деценија XX века. И поред и деградирања услед запуштености, целина је задржала значајне архитектонско ликовне вредности. Опстанак јој је угрожен услед убрзаног пропадања. Конзерваторски приступ њеном очувању није примењиван.