english
Велика хумка
Основни подаци
Место
Пилатовићи
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
последње деценије IV и прве деценије V века пре н.е.
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 33
Датум уписа у централни регистар
26.06.1983.
Редни број у локалном регистру
9
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Пожега бр. 633-2/79 од 29.04.1980. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Налази се на равничарском простору који се протеже десном обалом реке Моравице, у атару села Пилатовићи и Прилипац. У току послератних рекогносцирања овог терена откривена је велика праисторијска некропола од 17 тумула, са више гробних хумки, која се датира у период старијег гвозденог доба. На локалитету Трњаци истражена је 1977/78. хумка великих размера, која припада групи кнежевских гробова. Гробови су грађени од слаганог камена, са периферним каменим венцем, спалиштем и жртвеном конструкцијом у самој хумци. У центру се налазила гробница елипсастог облика, грађена од крупнијег речног камена, у коју су били положени кремирани остаци покојника мушког пола, вероватно кнеза. Египатски скарабеј, који је симболично положен поред гомилице сагорелих костију покојника, указује на постојање трговачких веза међу друштвеним заједницама тога времена. У ужој централној зони, на вишем нивоу од мушког, пронађен је женски гроб са богатим гробним инвентаром који чине раскошни накит од злата, украси са одеће, астрагални појас. Од гробних прилога ритуалног карактера нађено је бронзано посуђе, вероватно грчког порекла. На основу начина сахрањивања, карактера гробних прилога и увозних предмета, кнежевска гробница се најприближније може датовати у последње деценије VI и прве деценије V века пре н. е.