english
Стамбена кула Јах Имерија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Сликар
Константин Лекић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 77/7 од 26.3.1982.г. Закон о заштити споменика културе ( Сл. лист САПК бр.19/77).

У месту Јуник налази се стамбена кула Јах Имерија из 19. века.