english
Црквени конак у Топчидеру
Основни подаци
Место
Београд, Топчидерски парк
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1830-1832
Редни број у централном регистру
СК 7
Датум уписа у централни регистар
16.06.1981.
Редни број у локалном регистру
7
Датум уписа у локални регистар
13.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Одељења за заштиту и научно проучавање споменика културе на територији НР Србије и Космета при Уметничком музеју у Београду бр.1108 од 02.12.1946. год

Црквени конак у Топчидеру грађен је од 1830. до 1832. године. Рађенје у духу традиције домаћег профаног градитељства (модрифицирании облик веће шумадијске куће бондручаре са подрумом и приземљем). Подрум је зидан од камена, пприземље у бондручном систему. Главном фасадом са дрвеним степеништем и тремом, конак је окренут улици, а унутрашњом, са улазом, према порти. Фасаде су једноставне обраде, мирних површина. Кров је четвороводни, са настрашницом, покривен старом левкастом ћерамидом. У конаку је било седиште првих митрополита Милентија Павловића (1831-1833). и петра Јовановића (1833-1859). У њему је израђен први Устав православне цркве у Кнежевини Србији (јула 1835.), који је усвојила Народна скупштина у Крагујевцу 31. јануара 1836. године, У току друге половине XIX века и у ХХ веку до данас, конак служи као стан за свештеника Топчидерске цркве.