english
Обелиск у Топчидерском парку
Основни подаци
Место
Београд, Топчидерски парк
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
средина XIX века
Редни број у централном регистру
СК 56
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
56
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр. 3/22 од 28.05.1965. год.

Споменик из друге половине XIX века, на почетку развоја јавних споменика код нас, подигнут је у част повратка кнеза Милоша у Србију и васпостављања династије Обреновића, те је у спомен овом догађају уклесана 1859. година. Једноставан облик камене зарубљене пирамиде, лепо пропорционисане и скромно али зналаки украшене профилисаним венцима и хералдичким пољима при врху, дају овом споменику монументалност и поред не великих димензија. Аутор споменика је каменорезац Франц Лоран чији се потпис налази на споменику. Локација Обелиска у централној алеји најстаријег дела Топчидерског парка, а истовремено у оси еркера главне фасаде Милошевог конака, говори о укусу и узорима времена у коме је споменик подигнут, а има аналогија у барокним решењима двораца са вртовима у Европи XVIII века. На територији Србије представља јединствено решење овога типа.