english
Стари Рас са Сопоћанима
Споменик уписан на УНЕСКО-ву листу светске баштине: 1979
Основни подаци
Место
Нови Пазар
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XII век
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 24
Датум уписа у централни регистар
20.10.1990.
Редни број у локалном регистру
8
Датум уписа у локални регистар
01.02.1990.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Нови Пазар бр.633-1 од 24.11.1978. год; Одлука СО Нови Пазар бр 633-1 од 23.03.1979.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

У околини Старог Раса, прве престонице немањићке Србије, налази се група средњевековних споменика која се састоји од тврђава, манастира и цркава. Најзначајнији споменици у овој целини су: Манастир Сопоћани, манастир Ђурђеви ступови, Петрова црква код Новог Пазара, и остаци тврђава Рас и Градина.