english
Курт-Челебијина џамија
Основни подаци
Место
Нови Пазар
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1837
Редни број у централном регистру
СК 365
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
114
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе Краљево бр. 123 од 17.03.1972. год.

Ову џамију подигао је новопазарски мутеселим Ејуб-паша 1837. године о чему сведочи и натпис у стиховима писан на персијском језику и постављен изнад улаза у џамију. То је једноставна грађевина покривена четвороводним кровом. Минаре је дрвено и веома на ниско. Џамија има занимљиво декорисани ентеријер рађен у духу левантијског барока. У њему се, осим каменог минбера и михраба, истиче шаролико изведена декорација којом су покривени зидови и касетирана таваница. У штуку изведени пластични украси и сликана орнаментика подржавају живописно украшену унутрашњост тетовске Шарене џамије