english
Хаџи Хуремова џамија са гробљем
Основни подаци
Место
Нови Пазар
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1561
Редни број у централном регистру
СК 366
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
115
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе Краљево бр. 124 од 17.03.1972. . год.

Хаџи Хуремову или Бор џамију подигао је, према натпису над улазним вратима писаном на арапском језику, Хаџи Хурем 1561. године. Више пута је страдала и обнављана. Данас џамије има са свих страна озидана трем, а покривена је равном дрвеном таваницом и четвороводним кровом. Једино још њен лепо грађен минарет својом формом и пластином декорацијом, коју чине сталактити и фризови сараценских лукова, подсећа на некадашњи изглед џамије. Уз џамију је и турбе Хаџи Хуремово са једним дрвеним саркофагом без натписа. Гробље крај џамије значајно је због неколико гробова са занимљивим нишанима из 1787. 1853. и 1854. године.